Vi har en sammansvetsad personal och låg personalomsättning. Det innebär en kontinuitet i verksamheten och en samlad kunskap som tillsammans med våra stora produktionskapacitet och korta produktionscykler gett oss rykte om att vara säker och tillförlitlig producent.

Vi arbetar med stålbearbetning på direkt beställning i stora och små serier från mer eller mindre färdiga konstruktionsritningar.

Vi har en sammansvetsad personal och låg personalomsättning. Flera har jobbat över 25 år i företaget. Det innebär en kontinuitet i verksamheten och en samlad kunskap som tillsammans med våra stora produktionskapacitet och korta produktionscykler gett oss rykte om att vara säker och tillförlitlig producent.