0141-21 75 00 info@jarmyrs.se

Kvalitet & miljö i fokus

Hos Jarmyrs ska kunden alltid känna sig betydande och i fokus, vi är genuint engagerade och alltid med kundens bästa för ögonen. Effektiva processer, rätt kvalitet och en god arbetsmiljö är en förutsättning för vår affärsidé och gemensamt skapas både nöjda kunder och nöjda medarbetare.

Samtidigt som vi ska leverera rätt produkt till rätt kvalitet ska vår miljöpåverkan vara så liten som möjligt utifrån vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt motiverat. 

Lagar, förordningar och myndighetskrav och bindande intressentkrav utgör minimikrav för vår verksamhet.

 

Jarmyrs är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001.