0141-21 75 00 info@jarmyrs.se

Personal

Vi har en sammansvetsad personal och låg personalomsättning. Flera av våra anställda har jobbat över 25 år i företaget. Det innebär en kontinuitet i verksamheten och en samlad kunskap som tillsammans med våra stora produktionskapacitet och korta produktionscykler gett oss rykte om att vara säker och tillförlitlig producent. Välkommen att kontakta oss!

Stefan Erdenstam

VD/Försäljning/Inköp

stefan@jarmyrs.se

Monika Karlsson

Leverans/Inköp/Order

monika@jarmyrs.se

Marie Åstrand Lindell

Ekonomi

marie@jarmyrs.se